Surface Store - Hệ thống bán lẻ surface, phụ kiện chính hãng

KHU VỰC VUA VỀ TIỆN ÍCH - LINH ĐÔNG - THỦ ĐỨC - GIÁ 3.3 TỶ

Thảo luận trong 'Bán Nhà Mặt Phố - Nhà Trong Hẻm' bắt đầu bởi 0798241109, 29/11/23.

 1. 0798241109
  [SIZE=4][B][COLOR=#050505][FONT=Segoe UI Historic]KHU V[/FONT][FONT=Calibri]Ự[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]C VUA V[/FONT][FONT=Calibri]Ề[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] TI[/FONT][FONT=Calibri]Ệ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]N ÍCH - LINH [/FONT][FONT=Calibri]ĐÔNG[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] - TH[/FONT][FONT=Calibri]Ủ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] [/FONT][FONT=Calibri]ĐỨ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]C - GIÁ 3.3 T[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#050505][FONT=Calibri]Ỷ[/FONT]
  [FONT=Segoe UI Historic]
  Mô t[/FONT][FONT=Calibri]ả[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]: Cách con [/FONT][FONT=Calibri]đườ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]ng n[/FONT][FONT=Calibri]ổ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]i ti[/FONT][FONT=Calibri]ế[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]ng TÔ NG[/FONT][FONT=Calibri]ỌC VÂN[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] [/FONT][FONT=Calibri]đ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]úng 80m, khu v[/FONT][FONT=Calibri]ự[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]c [/FONT][FONT=Calibri]đ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]áng s[/FONT][FONT=Calibri]ố[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]ng b[/FONT][FONT=Calibri]ậ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]c nh[/FONT][FONT=Calibri]ấ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]t c[/FONT][FONT=Calibri]ủ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]a tp Th[/FONT][FONT=Calibri]ủ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] [/FONT][FONT=Calibri]Đứ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]c.
  DT: 5 x13=65M2 s[/FONT][FONT=Calibri]ổ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] [/FONT][FONT=Calibri]đẹ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]p hoàn công [/FONT][FONT=Calibri]đủ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic].
  Nhà tr[/FONT][FONT=Calibri]ệ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]t l[/FONT][FONT=Calibri]ử[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]ng r[/FONT][FONT=Calibri]ấ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]t [/FONT][FONT=Calibri]đẹ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]p g[/FONT][FONT=Calibri]ồ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]m PK, 2PN, b[/FONT][FONT=Calibri]ế[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]p, Wc. [/FONT][FONT=Calibri]Đủ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] công n[/FONT][FONT=Calibri]ă[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]ng Xách vali vào [/FONT][FONT=Calibri]ở[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] ngay. [/FONT]
  [FONT=inherit] [/FONT]
  [FONT=Segoe UI Historic]Chính ch[/FONT][FONT=Calibri]ủ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] [/FONT][FONT=Calibri]đứ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]ng trang bìa t[/FONT][FONT=Calibri]ừ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] x[/FONT][FONT=Calibri]ư[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]a t[/FONT][FONT=Calibri]ớ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]i gi[/FONT][FONT=Calibri]ờ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic] ch[/FONT][FONT=Calibri]ư[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]a qua [/FONT][FONT=Calibri]đầ[/FONT][FONT=Segoe UI Historic]u t[/FONT][FONT=Calibri]ư[/FONT][FONT=Segoe UI Historic].
  LH:0929205227 MR PHÚ[/FONT][/COLOR][/SIZE]
   

  Các file đính kèm:

  #1
  0798241109

  0798241109 Thành viên

Chia sẻ trang này

Thiết kế Website giá rẻ